Qui som

FemCAT, fundació privada i independent, agrupa empresaris i empresàries amb la missió de fer de Catalunya un dels millors països del món. Un país competitiu, obert al món, amb capacitat emprenedora i d’innovació, cohesió social i sostenible al llarg del temps.

Articulant i donant suport a projectes i programes en els que l’empresa i la societat puguin treballar plegats, FemCAT vol contribuir a que Catalunya doni un pas endavant i esdevingui un dels països capdavanters socialment i econòmica, a Europa i al món.

Òrgans de govern

El principal òrgan de govern de FemCAT és el Patronat. Es reuneix un cop al trimestre i és responsable de la presa de totes les decisions que afecten FemCAT: la seva estratègia, actuacions i gestió. Estatutàriament, el Patronat s’ha de renovar cada tres anys. És costum, però, que es renovi un cop cada dos anys, amb la rotació d’aproximadament un terç dels seus membres i coincidint amb el canvi de president. Un cop exhaurit el mandat, un president no pot tornar a ser escollit, però pot ser designat Patró d’Honor, càrrec que li dóna dret de veu i vot en aquest òrgan.

Ja hem celebrat 15 anys!

Els orígens de FemCAT

La reflexió fundacional de FemCAT es va dur a terme entre els anys 2003 i 2004 per part d’un grup d’empresaris i directius fermament convençuts del potencial de Catalunya per esdevenir un dels països més avançats del món. S’inspiraven en exemples històrics: els industrials que, al segle XIX, van convertir Catalunya en “la fàbrica d’Espanya” i la jove burgesia que, a mitjan segle XX, va decidir protagonitzar un nou redreçament. Al maig del 2004, aquestes reflexions van quedar plasmades en el Manifest de FemCAT.

El 12 de gener del 2005, 23 patrons fundadors van constituir la Fundació Privada d’Empresaris FemCAT. El president fundador va ser en Joaquim Boixareu i el secretari en Xavier Cambra. El creixement es va produir ràpidament, amb 21 nous membres incorporats l’any 2006 i 32 el 2007, assolint els 89 membres als inicis de 2009. Els membres, tots ells empresaris i directius de prestigi, col·laboraven personalment en el disseny i el desenvolupament de les iniciatives. L’establiment d’una dinàmica participativa, en la que tots els membres poguessin ser presents i treballar en almenys un projecte, va fer necessària una moderació en el creixement en nombre de membres. Aquests van superar els 100 per primera vegada l’any 2015.

Des dels inicis, FemCAT es va imposar la necessitat de renovar regularment els càrrecs. Així, en Joaquim Boixareu va ser el president fundador, en el càrrec del 2005 al 2009. El va seguir Josep Mateu (2009-2011), Carles Sumarroca (2011-2013), Miquel Martí (2013-2015) i Ramon Carbonell (2015-2017). El Secretari General, Xavier Cambra, que en els primers anys de la Fundació va fer-se càrrec de responsabilitats executives, va ser rellevat a principis de 2016 per la Immaculada Amat.

MANIFEST FUNDACIONAL

Compartir